RSS

ยังเหมือนเดิม

22 ต.ค.

เหมือนเดิม ก็ฉันยังคงเหมือนเดิม
แต่ฉันเข้าใจ ว่าอะไรมันผ่านไปแล้ว
ฉันและเธอ ต่างก็มีหนทาง
ต่างคนต่างไป เก็บไว้แค่ภาพเดิม

แม้ว่าจะจบแล้ว แม้เธอจะไม่รัก
แต่ตัวฉัน ยังคงคิดคงฝันอยู่ในหัวใจ
ให้ใจมันยังพริ้ว ปลิวอยู่กับความรักที่ฝังในใจ
จะเก็บมันไว้ข้างใน จะเก็บมันเอาไว้ ตลอดไป

images (2)หัวใจ .. มันยังไม่ลืมภาพเรา
เรื่องเก่าๆ ก็ยังคงไม่จางหาย
เรื่องดีดี เมื่อฉันมีเธอข้างกาย
ยังคงจำได้ลึกซึ้ง ไม่ลืมเลือน

แม้ว่าจะจบแล้ว แม้เธอจะไม่รัก
แต่ตัวฉัน ยังคงคิดคงฝันอยู่ในหัวใจ
ให้ใจมันยังพริ้ว ปลิวอยู่กับความรักที่ฝังในใจ
จะเก็บมันไว้ข้างใน จะเก็บมันเอาไว้ ตลอดไป

แม้ว่าจะจบแล้ว แม้เธอจะไม่รัก
แต่ตัวฉัน ยังคงคิดคงฝันอยู่ในหัวใจ
ให้ใจมันยังพริ้ว ปลิวอยู่กับความรักที่ฝังในใจ
จะเก็บมันไว้ข้างใน จะเก็บมันเอาไว้

32301-1

แม้ว่าจะจบแล้ว แม้เธอจะไม่รัก
แต่ตัวฉัน ยังคงคิดคงฝันอยู่ในหัวใจ
ให้ใจมันยังพริ้ว ปลิวอยู่กับความรักที่ฝังในใจ
จะเก็บมันไว้ข้างใน จะเก็บมันเอาไว้ ตลอดไป

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: