RSS

รักเธอตลอดกาล

06 เม.ย.

จากชีวิตคนไม่มีใครคนหนึ่ง
ได้รู้ได้ซึ้งได้เข้าใจ ในความรัก
เมื่อเธอได้เดินเข้ามา

จากชีวิตคนไม่มีใครคนหนึ่ง
ได้รู้ได้ซึ้งและมีค่า
และรู้ว่าต้องอยู่เพื่อใคร

แค่มีเธอคนเดียว อะไรๆ ฉันก็ไม่ต้องการ
แค่มีเธอเท่านั้น วันเวลาจากนี้ก็มีความหมาย
แค่มีเธอคนเดียว ก็เปลี่ยนโลกนี้ไปทั้งใบ
และเปลี่ยนหัวใจฉันไปตลอดกาล

ไม่ว่าจะนานเท่าไร รักเราจะไม่มีวันตาย
ไม่ว่านานเท่าไร หัวใจจะผูกกันไว้
ไม่ว่านานเท่าไร แม้จนวันสิ้นลมหายใจ
จะรักเธอคนเดียว ได้ยินไหม
รักเธอไปตลอดกาล

จากวันนี้ไม่ว่าจะเจออะไร
หนักหนาถาโถมสักเท่าไร
คนๆ นี้สัญญาจะเคียงข้างเธอ

จากวันนี้ไม่ว่าจะเจออะไร
จะดูแลเธอเสมอ
และฉันไม่มีวันห่างไกล

แค่มีเธอคนเดียว อะไรๆ ฉันก็ไม่ต้องการ
แค่มีเธอเท่านั้น วันเวลาจากนี้ก็มีความหมาย
แค่มีเธอคนเดียว ก็เปลี่ยนโลกนี้ไปทั้งใบ
และเปลี่ยนหัวใจฉันไปตลอดกาล

ไม่ว่าจะนานเท่าไร รักเราจะไม่มีวันตาย
ไม่ว่านานเท่าไร หัวใจจะผูกกันไว้
ไม่ว่านานเท่าไร แม้จนวันสิ้นลมหายใจ
จะรักเธอคนเดียว ได้ยินไหม
รักเธอไปตลอดกาล

ไม่ว่าจะนานเท่าไร รักเราจะไม่มีวันตาย
ไม่ว่านานเท่าไร หัวใจจะผูกกันไว้
ไม่ว่านานเท่าไร แม้จนวันสิ้นลมหายใจ
จะรักเธอคนเดียว ได้ยินไหม
รักเธอไปตลอดกาล

 
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: